Vi arbetar systematiskt i en fem-stegs process med målet att skapa högre avkastning och minimera risken för våra kunder.

Skicka förfrågan
Projekt

Uppstartsmötet

Vid ett uppstartsmöte diskuterar vi de grundläggande förutsättningarna som finns i projektet för att kunna arbeta vidare med riskanalys och systemval. Exempel på diskussionspunkter är:

 • Behovsanalys
 • Nivå på avkastningskrav
 • Fastställande av målsättningar
 • Styrande krav och förutsättningar (exvis tomträtt, markköp,)
 • Övriga begränsningar och risker som är kända (exvis aktuell detaljplan, läge)
 • Lokalt marknadsläge vs nationellt marknadsläge för önskat användande av fastigheten
 • Intressentanalys – vilka påverkar och påverkas av projektet och hur ska detta summeras

Riskanalys

Nu sker en grundläggande riskinventering där vi tar fram alla tänkbara risker som påverkar projektet och analyserar dess inverkan såväl tekniskt som ekonomiskt. De vanligaste delarna som föreligger för analys är:

 • Geologiska förutsättningar
 • Grundläggning
 • Stomsystem
 • Konstruktion
 • Området
 • Konkurrens
 • Efter riskinventering tar vi fram en konkret handlingsplan för hur vi bör arbeta för att uppnå högsta möjliga riskminimering

Systemval

Utifrån riskanalysen och de grundläggande förutsättningarna har vi ett möte med beställare och arkitekt där vi lägger fram förslag och beslutar om projektets systemval på:

 • Stomme
 • Ventilation
 • Värme
 • Sanitet
 • El

Alla systemval utvärderas utifrån överenskomna målsättningar såsom energieffektivisering, BOA/BTA-optimering mm

Optimering

I denna fas arbetar vi utifrån våra systemval och i tätt samarbete med olika medbyggare ser vi över hur vi på bästa sätt kan optimera byggnadens totala yta.

 • Olika alternativ arbetas fram som på olika sätt speglar marknadens efterfrågan samt hur de på olika sätt bidrar till projektets målsättningar.
 • Kunden får därefter välja vilket alternativ vi arbetar vidare med och gör en färdig kalkyl på

Kalkyl

Nu gör vi en kalkyl på alla discipliner inklusive arbetsplats omkostnader vilken presenteras för kunden.

 • I och med att denna kalkyl är levererad och presenterad är förstudien avslutad.
 • Kunden får ett konkret underlag för sitt investeringsbeslut och nästa steg kan vara att göra system- och bygghandling

Samarbetspartners

– I samarbete med Smart StudiosTM 25 –

Ett unikt boende för framtidens urbanister

Fyll enkelt i formuläret nedan

Vårt team återkommer till dig inom kort.

  FÖRNAMN *
  EFTERNAMMN *
  E-POST *
  TELEFON

  SUBJECT

  HUR KAN VI HJÄLPA DIG