Har du ett byggprojekt hjälper vi er mer än gärna.

Skicka förfrågan

Om oss

Konceptutvecklarna i Sverige AB utvecklar din fastighet till sitt fulla värde

Vi vet att projekt med ett starkt koncept och med en tydlig identitet genererar större genomslag på marknaden. Konceptutvecklarna i Sverige AB vet hur man skapar attraktiva fastighetsprojekt och platser som attraherar människor.

Vi har arbetat med planering av bostadsområden i olika skeden och vi är väl insatta i detaljplaneprocesser och kommunala regelverk. Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är med noggranna områdesanalyser i inledande planeringsfaser.

Att förstå ett områdes utvecklingspotential kräver god kännedom om dess identitet ur ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, vilket också är en viktig grund för den arkitektoniska utformningen. Vår filosofi bygger på en hållbar stadsplanering för en grönare stad där miljö- och sociokulturella värden är viktiga.

Konceptutvecklarna i Sverige AB strävar efter att utveckla socialt inkluderande miljöer och en hållbar, modern arkitektur. Genom en engagerad designprocess lägger vi ett stort fokus på kvalitén – både arkitektoniskt, funktionellt och på det partners vi samarbetar med. Vi samarbetar både med kommuner, privata fastighetsägare samt etablerade fastighetsbolag. Är du fastighetsägare och vill se över möjligheterna för din fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

Inspirerande boytor

Totalt 240 kommuner (83 %) anger underskott på bostäder. Hyresrätter är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma. Trots detta, begränsas bostadsbyggandet för många kommuner av av allt för höga produktionskostnader och att det är svårt för privatpersoner att få lån. Detta har vi på Konceptutvecklarna en lösning på och vår vision är att bygga hållbara hem till låga priser för alla.

Tack vare våra gediget erfarna arkitekter och konceptuvecklare kan vi bedriva vår affärsverksamhet utifrån unik design av våra projekt med hållbar funktion och av god kvalité.

Konceptutvecklarna

Konceptutvecklarna i Sverige AB

Kontakta oss förProjektutveckling

info@konceptutvecklarna.se

Samarbetspartners